Almere Hout, Terreinafwerking De Brink Nobelhorst

Opdrachtgever:

Gemeente Almere

Uitvoeringsperiode:

2016-2017

Contractvorm:

RAW-bestek

In opdracht van de gemeente Almere Stadsbeheer is Verheij Infra de terreinafwerking van “de Brink” Nobelhorst aan het uitvoeren in Almere Hout. Zoals staat voorgeschreven in het bestek wordt daar een kantopsluiting van Cor-Tenstaal geplaatst. Naast het verrichten van grondwerk, aanbrengen van element-, en halfverhardingen en kantopsluitingen wordt de groenvoorziening aangebracht en komt er sierlijk schelpenasfaltverharding. Na het aanbrengen wordt het asfalt schitterend geslepen.