Bergen op Zoom, inrichting groen en speelterreinen

Opdrachtgever:

Gemeente Bergen op Zoom

Uitvoeringsperiode:

Q1/Q2

Contractvorm:

onderhandse aanbesteding

In opdracht van Gemeente Bergen op Zoom heeft Verheij Infra op diverse locaties het groen en speelterreinen opnieuw ingericht. 

Naast het (opnieuw) bestraten, werden ook nieuwe speeltoestellen, picknick-tafels en banken geplaatst, op 11 locaties zijn deze werkzaamheden uitgevoerd.