Gorinchem, Bagijnenwalstraat (fase 1)

Opdrachtgever:

Gemeente Gorinchem

Uitvoeringsperiode:

tweede helft 2020

Contractvorm:

Onderhandse aanbesteding

In de binnenstad van Gorcum heeft gemeente Gorinchem de opdracht aan Verheij gegunt voor de voorbereidende werkzaamheden van de nieuwbouw aan de Bagijnenwalstraat en Heerenlaantje.

Het opruimen van het groen, aanleggen van de riolering en het aanbrengen van de verhardingen is samen met het benodigde grondwerk de uit te voeren werkzaamheden.

Werkzaamheden werden uitgevoerd in voorbereiding op de nieuwbouw.