Barendrecht, Bouwrijp maken t.b.v. nieuwbouw

Opdrachtgever:

Gemeente Barendrecht / BAR Organisatie

Uitvoeringsperiode:

Q4 2019 / Q1 2020

Contractvorm:

aanbesteding

Onder directievoering van het hoofd van Domein Ruimte van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie heeft Verheij Infra BV de werkzaamheden naar de aanloop van het nieuwbouw project 'Stationstuin' het 'bouwrijp maken van de nieuwbouw 'Stationstuin' te Barendrecht' uitgevoerd. 

Aan de Devel en Stationstraat te Barendrecht zijn de watergangen gedempt en hebben de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw plaats gevonden, zoals het verwijderen van begroeiing en bomen en het verwijderen van inrichtingselementen. Er is een bouwweg aangebracht en een K&L sleuf in zand. Werkzaamheden aan de riolering en verhardingen zijn ook in uitvoering genomen.