Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat naast het streven naar winst (profit) ook rekening gehouden wordt met het effect van activiteiten op het milieu (planet) en het oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people).

Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit.

Verheij Infra geeft daar ook invulling aan.

1. People. Al jaren sponsoren wij de stichting Woord & Daad, door mee te doen aan het adoptieprogramma voor bedrijven, Company Kids. Voor meer info verwijzen we u naar de website van Woord & Daad, www.woordendaad.nl. Daar-naast werken wij samen met diverse instanties om langdurig werklozen opnieuw een kans te geven met werken (reïntegratie projecten).

2. Planet. Sinds juli 2009 zijn wij FSC®-gecertificeerd. De Forest Stewarship Council® is een internationale, non-profit organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd, waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en economische waarden van het bos. 

Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit deze goed beheerde bossen komt, doordat het hout de hele handelsketen wordt gevolgd, ook door Verheij. Het instrument dat FSC hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen. Zie onze self-declaration. Voor meer info verwijzen we u naar de website van FSC Nederland, www.fsc.org

Voor al onze maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen verwijzen we u door naar de aparte keuzeknop in het menu over de CO2-prestatieladder.

3. Profit. Uiteraard zijn wij als commerciële onderneming dagelijks in de weer om een goed resultaat te bereiken. Wij verwachten goede resultaten door kwaliteit hoog in het vaandel te hebben. Door veel aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden, scholing en organisatie kunnen wij tegen scherpe tarieven een zeer goed eindproduct leveren.

..

Erkend Leerbedrijf
Verheij Infra is al jarenlang een Erkend Leerbedrijf. Dat betekent dat binnen Verheij Infra het mogelijk is om een leertraject te volgen onder leiding van een Leermeester.

Open de bijlage om te zien over welke opleiding Verheij Infra erkend is als leerbedrijf.

Kwaliteit

Kwaliteit en veiligheid hebben een hoge prioriteit bij Verheij Infra b.v. We werken met een geïntegreerd KAM-systeem met daarin opgenomen VCA**, ISO 9001 en BRL 7000.

Daarnaast zijn we:
Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:
  • Zorgen voor optimale en veilige werkomstandigheden
  • Minimaliseren van risico's ten aanzien van milieu en veiligheid
  • Inzet van goed opgeleid en deskundig personeel
  • Uitvoering professioneel en persoonlijk (volgens afspraken)
  • Werken met goed materieel en materiaal
  • Werken aan doorlopende verbeteringen op alle niveaus
Certificaten