Bouwrijpmaken Kreken van Nibbeland te Zuidland

Opdrachtgever:

Gemeente Nissewaard

Uitvoeringsperiode:

medio juni 2018

Contractvorm:

In opdracht voor de gemeente Nissewaard gaat Verheij Infra de fases 5D en 5E bouwrijpmaken, in aanloop naar de nieuwbouw Kreken van Nibbeland te Zuidland.

Naast het verrichten van grondwerkzaamheden gaan we ook rioleringswerkzaamheden uitvoeren en natuurlijk de daarbij behorende overige werkzaamheden.